Sanken CSS-5

CSS-5 Bred stereo, Stereo og Mono shotgun mikrofon

MONO
I MONO-tilstand opretholdes en skarp direktivitet over et bredt frekvensområde for de målrettede front lydkilder ved hjælp af kombinationen af second gradient mikrofon og en line mikrofon. Det er vigtigt, at CSS-5 opfanger den valgte lydkilde meget tydeligt, selv i en støjende omgivelser eller i et rum med lang efterklang.

NORMAL
I NORMAL-tilstand opfanger CSS-5 klart den målrettede lyd såvel som ekstrem nøjagtig stereolokalisering. STEREO-vinklen er 120 °.

BRED
WIDE-tilstanden er designet til stereooptagelse af lydeffekter og omgivelser, hvor dialog vil blive dubbet ind på et senere tidspunkt. Denne tilstand giver mulighed for en bredere 140 graders stereobredde.

Mono-stereokompatibilitet
I stereooptagelser vil frekvensresponsen for den MONO-summerede udgang ofte udvise interferens eller kamfiltrering. Dette fænomen er forårsaget af faseforskelle mellem venstre og højre signal. Dette forekommer ikke i single point recording.

Gå til Sankens webside