Manley VARIMU MASTERING

MANLEY VARIABLE MU® LIMITER COMPRESSOR

INPUT LEVEL er en fempositionskontakt med en optimal indstilling af “0” i 12:00-stillingen. Hvert trin i begge retninger er 2 dB. Til reference er Unity Gain “0”. OUTPUT-Attenuators er i halve dB-trin. Ved Compressor/Limiter er tærsklen i halve dB-trin, der er kalibreret til LIMIT-tilstand. Ved komprimering er trinene cirka 1/4 dB. Der er 24 trin, så LIMIT får en 12 dB rækkevidde og Compress har et justeringsområde på 6 dB. I nogle tilfælde er det almindeligt at bruge Input Attenuator til at finde et godt udgangspunkt. Nogle masteringeniører finder anvendelse af kombinationen Input, Output og Threshold for at opnå lidt anderledes “drive”. Attack Time er blevet udvidet lidt i begge retninger sammenlignet med en almindelig variabel Mu og opdelt i 11 trin. Recovery 5-positionskontakten er nøjagtigt den samme som en almindelig variabel Mu.

Gå til Manley specs